Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 Fan de Heilige Schrift.

Vr. 43. Hoe moeten wy ons daarom omtrent «en Bybel gedraageri ?

Amw.Wy moeten denzeiven hoogachten en ter bevordering eener rechte vcreering van God naarftig gebruiken. Joh.V.vs.39. iThefl*. II. vs. 13.

Vr. 44. Waartoe moeten wy inzonderheid

het Nieuwe Testament gebruiken?

Antw. Wy moeten het inzonderheid als Christenen met alle naarlïigheid gebruiken, om uit het onderwys van Christus en zyne Apostelen te keren--, wat God voor ons is, en wat wy door Christus, worden kunnen 'en zullen. Match. XIII. vs. 23. Luc. XI. vs. 28.

IV.

Christelyke Leer van God.

Vr. 45. Welk een Geloof voorónderlleHen Christus en zyne Apostelen meestendeels by hun onderwys?

Antw. Het geloof aan God, den Schepper, Onderhouder en Regeerer van alle dingen'.

Vr. 46. Waarom konden zy dat doen?

Antw. O-.n dat zy, allereerst tot volws.tfene Menfchen fpraken, die door eene verflandige Bcfchoirwing der fFa er cld tot het geloof komen konden, dat 'er een God is, en dat hy van ons Menfchen meet vereerd worden. Hand. XVII. vs. 24, Rom. I. vs. 19, 20. Rom. II. vs.' I4? 15.

Vrn.

Sluiten