Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

té Christelyke Leer van God.

dwaaling, geen onrecht.] J^c. I. vs. 13. God

is geen Verzoeker [fpoort niet aan] tot het kwaade, hy verzoekt niemand, [hy wordt ook niet tot het kwaade aangefpoord.] Pf. V. vs. 5----7. Spr. XI. vs. 20. Hand. X. vs. 35. 1 Pet. III. vs. 12.

Vr. 57. Wat vol^t daaruit?

Antw. Dat wy uit zyne Onderwyzingen op de zekerde wyze leeren kunnenwat goed en récht is, en ons 'over zyn welgevallen dan maar alleen kunnen verblyden, wanneer ook wy het goede beminnen en doen.

Vr. 58. In hoever heet God Jlwysy

Antw. In zover hy als de aliw-gtige, ?1weetende en heilige God alles in de WVereld zo heeft ingericht en nog beftuurt, dat daar door zo veel goeds, als mogelyk is, bevorderd Wordt.

Vr. 59. Wat moeten wy derhalven doen?

Antw. Wv kunnen en moeten op hem vertrouwen, dat hy met ons alles wel zal maaken, ook dan zelfs, wanneer ons zyne Wysheid oudoorgrondelyk zyn zou. Rom. XI. Vs. 33, 34. O, welk eene diepte des Ryk~ doms, beide, der ïVysheid en der Kennisfe Gods! Hoe geheel onbegrypelyk zyn zyne Oordeelen [ Raadsbefluiten ] en ondoorgrond^lyk zyne pVegen! [Leidingen] ÏVant, wie heeft den zin [Oogmerken] des Heer en gekend, cf wie is zvn Rnadgeeve*' geweest? Pf. CIV. vs. 24. Pf. XXXVII. vs. 5. Pf. LXXIII. vs. 33» 24-

Vr. 60. Hoe. moeten wy ons deezèn God voorftellen ? Autw. Ais eenen Geest, ea wel als den

Sluiten