Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chriftelyke Leer van God. tf

volkomenjlen Geest , wy! hy de oorfnrong van al het. Leeven is ( Hiob XXXIII. vs. 4S en wy hem, wel is waar, biet zien, maat Vit zyne werken op zyn hoogftè verft?nd en zvjen vrytn, almagtigen en heiligen wil een befluit kunnen maaken. fch. IV. vs. 04. God

tem--4H-Gee9t-erHn~Mtnrheid Tm et den Geest en door Oprechtheid, niet flechts door niterlyke gebruiken) ^mUddn? (verëeren.S Hiob XII. vs. 7-10, 13, ï Tim. I. vs. 17. G^, afc» Koning (Heerfcher,) den

On-erganglyken en onzichtb-ren en -Ween w¥?en en *<ys in Eeuwigheid!

Vr. 6u fVat volgt uit deeze Leer?

Antw. Dat wy ons van Qod .-een B-eHte* nis durven maaken, en dat wy hem ook niet anders op eene waardige wyze v re-ren kun«n, als door eene ffoede rrnwendin, va, alle krgchten onzes Gerst,. Exod. XX. v£jWj*t

(de Heidenen) enzf' ^

Vr. 62. Maar hoe moeten wv het dan ver-

kbaren wanneer de Bybel Z)**« i '

«2 ^ God tol Antw. Wanneer de Bybel Li-ch.rmelvke

enz. of Gemoeasbeweegingen en Uitingen va» menschlyke zwakheden, b. v Toorn rouw, Vergeeten, en diergeryke°" ' r55

gen van zyne Alweetendhe d en werkende .taudn, of menschlyke voorftellingen v"« B God,

Sluiten