Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chrijlelyke Leer van God*.

vs. 6. God is een Vader, enz. Pf. CIII" vs. 13. J

Vr. 67. En waarom wordt God in 't bvzonder naar de Leer van Jezus een Vader der Menjcten genoemd?

Antw. DaarSm, wyl hy 1) in zyne goedheid jegens allen onpartydig is; 2) Hechts ooor dankbaarheid, liefde, vertrouwen en gehoorzaamheid waardig kan geëerd worden- ' en 3) ook door alle lydens, die ons treffen' zekerlyk zyne zorg voor onze opvoeding eiï verbetering aan den dag legt. Welk eene opwekkelyke en troost ryke voorftelling van God' Matfh. VI. vs. 9. Gy zult aldus bidden % Onze Vader in den Hemel (onze AImagti°-e Va der) Hoofdd: V. vs. ió\ 48. Hoofdd: Vl" vs. 32. Uw Hemelfche Vader, enz. 1 Pet* I. vs. 17. Hebr. XII. vs. 6, 7, 9, IO,

Vr. 68. Wat isGod als Vader der Menfchen ?

Antw. Als Vader der Menfchen is God d* Liefde zelve. Joh. III. vs. 16. 1 Joh iv" vs. 16.

Vr. 69. Wat heet dat: G<?</ & <ft Antw. Dat heet: hy heeft de zuiverde en hoogde genegenheid jegens ons; want hy iwil, dat wy door Godsvrucht en Deugd zyne weldaaden fleeds waardiger worden, en hy geeft ons naar ligchaam en ziel en 'in verbindtenis met andere Menfchen onëindir Veel goeds.

Vr. 70. Waarom wordt God vriendelyk, henadig, barmhartig, geduldig en langmoe* Mig genoemd?

- Antw. Gewillig en zonder ons verdiensF Bj2 , doet

Sluiten