Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

to Chrijlelyke Leef van God.

doet God ons wel, daarom heet hy vrigniê* lyk en genadig; gaarrie ontfermt hy zich over ons in eiken nood, d-aröm heet hy barmhartig ; en zelfs den Zondaar onttrekt hy de middelen niet tot zyne verbetering en gerustHelling, daarom heet hy langmoedig en geduldig. Luc. VI. vs. 35, 36. Pu XXXIV, vs. 9. Pf. CU1. vs. 10, 13. Rom. II. vs. 4, Vr. 71. Wat moeten wy Menfchen dorn, by^ldien wy ons over deeze Liefde van God verblyden- en ons daarmede vertroosten willen? 4

Antw. Wy moeten hem in dezelve gelykvormig zoeken te worden. 1 Joh. IV. vs* 19.

Vr. 72. Daar Gods liefde jegens de Menfchen wys, heilig en onpartydig is, kan God d^n W3l onrechtvaardig zyn?

Antw» Neen! God is hoogst rechtvaardig. Pf. XI. vs. 7.

Vr. 73. Waaruit erkennen wy dat?

Antw. Daaruit, dat hy niet alleen leert en vordert , wat recht en goed is , maar hy bewyst ook zyn welgevallen aan het goede en zyn misnoegen aan het kwaade door de gevolgen, dL* het goede of het kwaade n^ar zyne inrichting voor 's Menfchen rust of onrust, voor zyn welzyn ot verderf heeft.

Vr. 74. Wat leeren wy hieruit?

Antw. Dat Gods geboden ons van het kwaade moeten afhouden en tot het goede aanzetten, daar God de Menfchen naar hunne gewilligheid en getrouwheid in de gehoorgaamheid omtrent zyae. geboden oordeelt,

en

Sluiten