Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

as Chriflelyke Leer van God.

alles verheeven, van alles buiten hem onafhanglyk, en zich zeiven genoegzaam tot het genot der hoogfte vreugde, i Chron. XXX. vs. iï. Matth. VI. vs. 13. Uw is het Ryk, enz. Pf. CXLV. vs. 3. Hand. XVII. vs. 25. Hy (god) wordt niet van Menfchen handen gediend, als of hy iemand behoefde; alzo hy zelf iedereen het ïeeven en den Adem en alles geeft.

Vr. 78. Waarom kunnen wy God naar zyn Weezen niet erkennen ?

Antw. Wyl hy ons onbegrypelyk en onmeetbaar is. 1 Tim. VI. vs. 15, 16. De zalige en alleen geweldige — noch zien kan.

Vr. 70. Maar hoe kunnen en moeten wy ons God evenwel voorflellen ? - Antw. Als onzen God en Vsder; want hy werkt overal en ten allen tyde tot ons best en tot dat van alle zyne Schepzelen.

Aanm. Zie de Leer van Vader, Zoon en Heiligen Geest by den Doop. (Afdeel.

; vu. <K-&4J-jrr

Vr. 80. Wat doet God voor de Waereld, die hy gefchapen heeft?

Antw. God, die de Waereld door zyn en. almagtigen wil gefchapen heeft, onderhoudt

ze bok, zorgt voor de levendige Schepzelen, en regeert alles in de Waereld met wysheid en goedheid, 't geen wy de Goddelyke Voorzienigheid noemen.

Zie het tweede Hoofdjl. Art. I. Ik geloof, dat God my onderhoudt, enz. Vr. 81. Wat wil dat zeggen: God onderhoudt alles? Antw. God onderhoudt alles, dat heet: hy

maakt

Sluiten