Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64 Christelyke Leer van God,

gedaan, en van den Hemel Regen en vrucht*, baare tyden gegee^en, onze Harten verhullende ( ons ryklyk gezeegend ) met fpyze en vreugde. I Tim. VI. vs. 17. God geeft om aller» ley ryklyk te gemeten. Pf. CIV. vs. 27. 28. Pf. CXLV. vs. 15. 16. Aller Oogcn — met welhehaagen [We/doen.]

Vr. 86. W-t heet drt: God regeert alles ?

Antw. God regeert rlles, d"t heet: hy beHuurt alles met de ho^vrfte wysheid en goedheid ten belle zyner Schepzelen.

Vr. 87. Hoe weeten wy dat ?

Antw. Om d-t 'er niets in de W ereld zonder zynen Wil of zyne Toelaating gefchieden kan. Hy, de Schepper der W ereld , is en blyft ook ffetr over dezelve, Matth. VI. vs. 13. (7 is het Ryk. 1 Chron. XXX. vs. 12. Gy hee-sc'tt — Jierk te maaken. Dm. IV vs. 32. Hy maakt het, gehk hy wil, heide, metde krachten in den Hemel [de groote Heinelfche Ligchaamen] en met die, die oh d* 4a.de wóonen; en niemand kan zyne Hand U'eeren noch tegens hem zeggen: wat doet gy ?

Vr. 88. Hoe ver ftrekt Gods Foor zienig heid zich uit ?

Antw. Zy ftrekt zich uit over alle byzondere Schepzelen en voornaamlyk over alle Menfchen. Matth. X. vs. 29. 30.

Vr. 89, Wat heet dat ?

Antw. Zy bedemt, fchikt en hefluurt alle Omflandigheden en Veranderingen van hun Leeven naar eenen wvzen en Goedertierenen Raad. Pf. CXXXIX. vs. 16. Hand. XVII. vs. 26. Hiob XIV. vs. 5. Jer. X. vs. Pred. IX, vs. U, Tot het hopen helpt

alleen

Sluiten