Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3Q Bybelsch Onderwys van Jezus Chrijlus,

vs> 5—7. Hebr. II. vs. 7—9. zie den Cate« chismus, Art. II. Hoofdd. II.

Vr. 102. Wat zeide Jezus van zich zeiven?

Antw. Dat hy van den Hemel gekomen en van God gezonden was, Joh. III. vs. 13. Cap. VI. vs.41—46. ^-vs.43. Vil. vs. 28.29.; dat hy de Zoon , ééngebooren Zoon van God was, Joh. IIÏ. vs. 16.; dat zyne Leerde Leer van God was, Joh. VIL vs. 16. Hoofdd. XII. vs. 49. 50. ; dat hy, die aan hem geloofde eir hem zag, ook aan dien geloofde en dien zag, die hem gezonden had, den Vader, Joh. XII. vs. 44. ft.; dat, wie den Vader eeren wilde, ook hem eeren moest, Tob. V. vs. 23; dat hy de volmaaktfte kennis van God |had, Joh. VI. vs. 46. en de magt, om alles tot de uitbreiding van zynen Godsdienst in te richten, Math.XXVIII. vs. 18. en het Oordeel te houden, Joh. V. vs'. 27.; en dat hy zyne Heerlykheid by God had gehad , eer de Waereld was, Joh. XVII. vs. 5.

Vr. 103. Wat zeggen Jezus Apoftelen van

hem? , .. .

Antw. Zy zeggen van hem, overeenkomftiff met zyne eige verklaaringen: dat hy het Woord is (de wvfle Leeraar, de vertrouwdfte gezant van God, door wien hy de menfchen onderweezen heeft) Joh. /.

vs 1 9. 17. ver^- Hebr- L vs' 15 de Zoon' en het 'Evenbeeld van God, door wien ?Ues gemaakt is, Joh. /. vs. 2. 3. Hebr. ƒ. vs ï—3 ; dat hy de ééngebooren ( eenige) Zoon van den Vader is. Joh /. vs. 14. en de Eersttebooren voor alle Schepzelen, Gol. 1. vs. 15.5° dat hy de Heer is over allesr ter

Sluiten