Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 Bybehch Onderwys van JezuS Chriftus.

in ftandvastig Geduld onder alle Lydens en zelfs in den Dood.

Vr. 113. Hoe wordt Jezus daarom genoemd?

Antw. Ons Voorbeeld. Job. XIII. vs. 15. 1 Pet. II. vs. 21. Chriftus heeft ons een voorbeeld nagelaaten, opdat gy zyne voetftappen zoudt naavolgen.

Vr. 114.- Hoe eindigde Jezus zyn heilig Leeven?

Antw. Jezus eindigde zyn heilig en onfehuldig Leeven, 't welk hy op Aarde leidde, naa veele onverdiende Lydens en Vervolgingen, als een Misdaadiger, aan 't Kruis.

Vr. 115. Hoe drukt de Bybel zich over den Dood van Jezus uit?

Antw. De Bybel zegt ons, dat hy denzeiven tot Ferlosfing (Bevryding) der Menfchen, als een Offer voor hunne zonden naar den wil van God uitgedaan, door denzeiven reiniging van -zonden en verzoening met God bewerkt heeft, en dat zyn bloed vergooten is tot vergeeving der zonden.

Matth. XX. vs. 28. Hebr. IX. vs. 26. Hy is verfcheenen door zyne eige Offerhande, om de zonde tot niet te doen. 1 Pet. II. vs. 24. Hy heeft onze zonden zelf in zyn ligchaam geofferd op het Hout, (heeft door onze zonden geleeden, toen hy zyiv Ligchaam aan 't Kruis dooden liet) opdat, enz. Philipp. II. vs. 8. Hebr. I. vs. 3. Hy heeft gemaakt de reiniging van onze zonden door zich zeiyen. I Joh. II. vs. 2. Hy is de verzoening voor onze zonden, (Stichter van onze Begenadiging) en niet alleen —— der geheele Waereld. Eph. I. vs» 7. Aan welken (door

Chris-

Sluiten