Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• Byhelsch Onderwys van Jezus Christus. &

Hoofdd. III. vs. 23-25. Epb. IL vl 14-1V-'

Jiwr met van Gods algemeene Wet der ze! .den weike heiig en onveranjerlyk biyft M. th V vs.. if. ^ v.„ Je ö/weeteöd: be d, het Bygeloof, de Zonde en haar Ver-

CU.lt. GOJ. f. VS. 12, 13. ! p r 1 v« Tó

19. Rom. VIII. vs 1? • &

Dood en deszelfs ve^irïkWu/eu. * Th

\heeftden Dood, enz. Hebr. II. vs. 15. Christus verdoste degeenen, enz. y ^

Antw Daardoor, dat hy ons d;>or zvne Leer, door zyn VoorbeeldI en door zyn Tv! den en Sterven van Gods g^wde verzekerd tot Nar igheid in de Hdiiging verplcht' P 'de zekere Hoop v^n een beter SevS ' gegeeven heeft. ^eeven

Vr 136. Welke Menfchen kunnen zich dus fZstel p ^ ^ ™ ï** -!

gnstelyk weezen verfóeijen en vlieden, en in al het goede toeneemen en volharden. 1 Cor. VI. vs; 20.

| Nt\rl"J'me zou Weldaad v*n Te-

I^WPSÖD? °P de fch£°delykfte wyze

ton&DiLZ-Ch in.°fzicht v^ de zonde na- ' °n ln °PZ,C^ van zyne verste-

i\ xs.n8laatig,bcwyzen

meer? I£S' zy ons veel-

^ 3 Antw»

Sluiten