Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38 Bybelsch Onderwys van Jezus Christus:

Antw. De in Jezus verfcheenen genade van God en 4e Liefde van onzen Verlosfer verplichten ons ten flerkften, om den Hecre tot Eer te leeven, die voor ons geflorven en opgeilaan is. 2 Cor. V. vs. 15. Christus is daarom, enz.

Vr. 129- Is. Christus in den Dood gebleeven?

Antw. Neen! God heeft hem op den derden dag wederom van den Dood opgewekt. Matth. XXVIII. vs. 1. volg. Mare. XVL vs. 1. volg" Luc. XXIV. vs.

Vr. 130. Waardoor is Jezus opwekking bevestigde

Antw. De zekerheid deezer gewichtige ge-

beurenisfe heeft hy door de Apostelen en veele andere Getuigen en door de uitbreiding zyner Leere bekrachtigd. Joh. XX. &n&X I Cor. XV. vs. 3---8. Ik heb u ten eerfte

gegeeven, (geleerd) V geen ik ook (door On-, derwys) ontvangen heb , dat , enz. Hand. X. vs. 30--41. Zy] [de Jooden] hebben Christus gedood en aan, enz.

Vr. 131. Waarom is de Opwekking van Jezus voor ons gewichtig?

Antw. Wyl wy daardoor ook overtuigd worden, dat hy de Zoon van God is, dat hy het Werk van de Verlosfmg der Menfchen volbragt heeft, dat zyne Verloften in een nieuw heilig Leeven wandelen zullen j en dan ook .een onfterfiyk Leeven hoope'n kunnen. Rom. I. vs. 4. [Jezus Chriftus, onze Heer is ] krachtiglyk« beweezen een j

• Zoon Gods, naar den Geest, die daar heiligt\ j fdoor den heiligen Geest, dien.hy zynenJ

. - BeJ

Sluiten