Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Byhelsch Onderwys van Jezus Chriftus; 3q

Bdyderen gegeeven heeft] zédek dien tyd dat hy opgeftaan is van de Dooden Rom'

11 den Doodtf^ * * ^ndenor'r

tio'i 71 I32' ëmg Christus ra^ft da,en

naa zyne opftanding heen ? * S

Antw. Hy verwyderde zich van de A-r^ en ging tot God in den Hemel, waar hv bo ven alle menschiyke Lotgevallen eTflepTalin' gen verheeven is. Hand. I. vs. i™,? P p}ï~

■den^opgewekt en gezet, enz, Rom. XIV. vs.

Clnïtus^ch^f emen T°^d **** ' Antw. In eenen verheerlykten toéftand in welken hy eene Godlyke waarde en fie}3 geniet, doordien hy door zyne Lee! dTrl mdheden, den Wandel enK^ ^

j0h' V' ^-Hoofdd7.

Vr. 134 Waartoe dient ons deeze Leer ? : Antw' Deeze Leer van Jezus verheerlvkLis voor ons een verblydenc! Bewys, hoeVa ƒ achtjg God met hem was, en hoe zekeTwJ op zyne Beloften vertrouwen kunnen S zy zal ook eene Opwekking voor ons zvn om naar datgeene te trachten, 't we k ons'

p, Jet. XCoi. ffi. vTi*. ^ * * C4 Vr,

, .—«"^ «v-iiiuuwen Kunnen Maar

zy zal ook eene Opwekking voor ons zvn om naar darm»™*» -..„„u...' . zvn »

Sluiten