Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

41

V I.

Chrïstelyk Onderwys van de Deugd en de Plichten der Men&chen.

Vr. 137. Wat véfft&an wy door de

Antw. Door de Wet Gods, die door Christus tot de Menfchen gefproken heeft, (Hebr ï. vs. 1.) verlban wy den ons bekend ge, maakten Wil -v?;? God, onzen hoogden Heer en Vader, die ons voorfchrvft, hoe tij gei zind zyn en wat wy doen cn laaten zulien om hem wel te behaagen. Jac. IV. vs. 12! jp^/jrr is een — verdoemen. 'Matth. VII vs" 31. Tvom. VH. vs. 12.

Vr. 138. Waardoor kunnen de Menfchen reeds erkemlen, of Onrecht is?

Antw. God heeft den Mensch Ferfland en Geweetcn gegeeven, om te • erkennen en te onderfcheiden . wat Recht of Onrecht is (Afdeel. IL fojfj ' *

Vr. 1391 7/^ wordt dit genoemd? '

Antw. Hetgeen de Mensch op deeze wyze als een Voorfehrift van zyn gedrag erkent,, wordt do Natuurwet genoemd. Rom. II. vs. 14. Be Heidenen, die de. (den Isr--

é'liten gegecvene) Wet zyn zich zeiven

eene Wet, enz.

Vr. 140. Wien heeft Go0.-dccze Wet 'm 't byzondcr laaten infeherpcr. \

Antw. Deeze Natuurwet heelt hy den Is■■raëliten, als zyne Wet, met veeJe andere C 5 ^ . Ker-

Sluiten