Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 Fan de Chrijlehjke Gezindheden, enz

door Liefde tot God tot het goede aanzet; Godzaligheid', wyl zy ons onze wedvaart of Zr li^hcid daarin vinden last, dat wy God bt'hragen; en Godsdienst, wyl zy ons Aanleiding geeft, om God te dienen of naar zynen wil te leeven. —God fléthts uiterlyk te eeren, is eenefchandelvke Huichelrary. joh. IV. vs. 24. Matth. XV. vs. 7. 8. Hoofdd. XXIII. vs. 27. 28. Zie ook de verklaaring van V eerjle Gebod!

Vr. 140. Wannéér hebben wy den diepften Eerbied voor God?

Antw. Wanneer wy uit Overtuiging, dst hy oneindig boven .ons verheevtm heilig en goed is, fchroomen, iets te denken, te fprceken , of te doen, 't geen hem mishaagt. Gen. :"XXLX. vs. 9I Hoe zou ik zvlk een groot, enz. Ma.tth. X. vs. 28. i Pet. I. va. 17. Pf. XXXIIi. vs. 8. 9.

Vr. 150. Waarvoor bewaart ons deeze, Be;bied voor God?

Antw. Voor alle minachting vn datgeene, ?t welk God cn zyne verëering betreft, voor zekerheid in zonden , voor knechtülyke of ür.t ffche vrecze , die'Hechts om der ftraflÈ wil het kwaade vermydt, voor het misbruik van Gods Naam, voor al het buiten dien ©nbeta-miyk vloeken, cn voor Godslaltcring. Rööi. VIII. vs. 15 1 Joh. IV. vs. 18. Zie ook het tweede Gebod!

Vr. 151. Welke kennis ligt by deezen EerX bied voor God altoos tot eenen grondflag?

Antw. De kennis, dat wy diep o nde r Go m vernederd zyn, alies fjechts van hen en door hem hebben, en nkts a's een Recha

vanj

Sluiten