Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fan de Christelyke Gezindheden, enz. en Liefde bewyzen, i Joh. IV. vs. 20, 2i, del"' % ZUilen Wy dan zeker y^ Antw. Alle Godvergeetenheïdalle Ongehoorzaamheid jegens Gods Geboden, alle Onvcrfchilligheid omtrent hem en alle Haat' omtrent de Menfchen.

Il^ J?9" Dr00^ gezindheid Kfcrordt deeze.Ltefde tot God voornaamlyk by ons bevorderd'* . y*

Antw. Een uitmuntend middel tot bevordering van deeze Liefde tot God is de

cte l\eiging, God als onzen grootften en liefderykften Weldoener in ons gehele L«e ven te eeren, en zyne Weldasden naai zvnen wil behoorlyk aan te wenden. Tac I

tbvZndfS T** °iave m alle ^Lmene L DyzondereJ Gaave komt van boven neder

van den Vader des Lichts [de B on van a?

|%,Gelu^Kgheid.] Pf. CVI. vs. 1 i

I^'V.; vs, 18. Luc. vs. i^'-tl'

God zyn?* Wy Jegens

Antw. Wanneer wy dikwerf over de en het der weldaaden naden,

ken, die ^ van hem ontvangen en o ernftrg daaraan herinneren, hoebilJyk en goed het is, by de aanwending zyner Weldaaden zynen ■ heiligen Wil voor Oogen te hebben En jmst daardoor bewyzen wy ook, dat wv

Bent XXY^MrheifjegCns aod hebbed Deut. XXX//. ys. 6, 7. /^

fo-t». Hiob X. vs. i2. Col. ik vs. 17 ^pr. XX/. vs. 3. ö*

Vr.

Sluiten