Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fan de Christelyke Gezindheden, enz. 53

wen behoeft. Hand, XVII. vs. 25. ' Hy

(god) wordt niet van, enz.

Vr. 170. Wat is echter toch natuurlyk, pit' :h::ua.itig, en voor onze verbetering en rust zeer heilzaam?

. Antw. D t wy onze Godvruchtige Gezindheden jegens hem door woorden, Gebaarden en handelingen aan den dag leggen. M. tth. XII. vs. 34. 'Waarvan het Hart —. ever. Cap. V. vs. 16.

Vr. i7i. Wat heet: Gö^ aanbidden? .Antw, w nneer wy door ootmoedige houdinge 1 of woorden de levendige, overtuiging van o ;ze 'gelwele.afhanglykheid vhn God en ons verlangen naar zyne Genade uitdrukken, Pf. XCV * ^nzonderheid; God ^bidden.

Vr. 172. Waarom komt deeze aanbidding God maar toe?

Antw-Omdat hy de almagtige Heef en ïtegeerer.' der geheele Waereld is. Matth. IV. vs. 10.

Vr: 173. Wat heet Afgodery?

Antw. De aanbidding, die wy eenig Scbepzel ^ bewyzen, en dit is eene ftrnfwaardige Godloosheid, waardoor men zich van den waajren God affchenrt. Exod. XX. vs. Rom. I. vs. 22, 23. Phüipp. III. vs. 19. ( Er zyn Menfchen) welken de Buik hun God |f."(die hun-Ligchaam dienen, ais eenen God.) Zie ook het eêrfie Gebod!

Vr. 174. Wat heet in V algemeen tot God bidden ?

Antw. Tot God bidden heet in den algemeenflen zin, zich met hem, den AlweetenD 3 den

Sluiten