Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fan de Christelyke Gezindheden, enz. 6£

maakt. Pf. V. vs. 5—7. Exod. XX. vs. 7. Mal. HL vs. 5. Ik zal een [nel Getuige zyn tegen de Meinëedigen. Ezcch. XVII. vs. ió Spr. XIX. vs. 5. Cap. XII. vs. 17, 19.

II.

Van de Christelyke Gezindheden en het Gedrac ten Opzichte van ons zelven.

^ 212.. ^/ zyn wy Menfchen ons zelven jc huldig?

Antw. Wy Menfchen zyn verplicht, ons zelven lief te hebben, of het uit Achtin«jegens ons zelven met de Onderhouding en Vermeerdering van onze waare Welvaart oprecht en ernft% te meenen.

Vr. 213. Hoe komen wy tot eene rechte Achting van ons zelven ?

Antw. Om Achting jegens ons zelven tè hebben, moeten wy de Foorrechten, die wy als redeiyke Menfchen en als Chriltenen van cod ontvangen hebben, kennen en aanwenden. Pf. VIII. vs. 5—7. 1 Pet. II. vs. 9, 10.

Y/'/214' rPoe Dewaareri wy ons voor eene val]che zelfswaardeering ?

Antw. Om naar de ÏFaarheid maatig van ons zelven te houden, en om in te zien hoe zeer wy Ferbetering nodig hebben moeten wy ook onze bepaalingen, gebreken en onvolmaakthedtn kennen.

E Vh

Sluiten