Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Christelyke Gezindheden, enz. 73

Pred. XI. vs. 9. 1 Cor. VII. vs. 30, U. Sir. IX. vs. 23. «3

Vr. 239. JVaarvoor bewaaren wy ons dan?

Antw. Daardoor zullen wy ons voor Wellust bewaaren, dat is, voor de onmaatige begeerte, zinlyke vermaaken als ons hoo^fte goed te zoeken. Luc. XVI. vs. 19, 25.

Vr. 240. Waartoe kunnen ons gezellige vernoegens ligt verleiden ?

Antw. Gezellige Vernoegens kunnen' ons lïgtelyk door de wederzydfche Neiging tot het andere gedacht |tot menige zwaare ver, zondigingen en Ongerechtigheden verleiden]

Vr. 241. Naar welke Deugd moeten wy derhalven ftreeven ?

Antw. Naar de Kuischheid, als eene der heiligfle Ghriftelyke Deugden. Eph. V. vs

£r5v Tu-Cor- VL VS' 15> 18 > 2a 1

i hesf. IV. vs. 3.

Vr. 242. Wat is Kuischheid?

Antw. De Beheerfchlng ■ en Maatiglng van ae natuurryke Geflachtsdrift.

Vr. 243. Hoe verzondigt men zich te?en dezelve?

Antw. Door Gedachten, Begeerten, Woorden en Werken, die de zuiverheid des Harten, de Schaamachtigheid, Tnclu en Eerbaarheid kwetzen. Eph. IV. vs. 29. 1 Cor. XV. vs. 33.

Vr. ■ 244. Maar waardoor kunnen en zullen wy ons dezelve eigen maaken en bewaaren? ..Antw. Doordien Wy 1) alles vermyden wat tot Onkuischheid cn Ontucht verleiden kan , by voorb. Onmaatigheid iu Eeten , & 5 Drin-

Sluiten