Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 Van de christelyke Gezindheden, enz.

Drinken en Slaapen, Luiheid en 1'eedige Een* Zaaihheid', verkeering met onkujfche Menfchen, ön&etaaineiy^e gemeenzaamheid raê* Perfooneh van het andere gedacht, fchandelyke gefprekken , verleidende Boeken en Liederen, enz,; 2) doordien wy o->er ons zelven? onze Gedachten en Begeerten zorgvuldig waaken; 3) ons tegen Verzoekingen w, penen door de Gedac ite aan God, den Aiomtegenwoordigen en Heiligen, aan de Waarde der Kuischheid, aan de ons of anderen treffende verfchrikkelyke gevolgen der Ontucht voor de Onfchuld en Rust der Ziele, voor Eer en goeden Naam, voor Ligchaam en Leeven, enz.; en 4) doordien wy dikwerf her B.fltiit voor God vernieuwen, om rein van Harte en in onzen Wandel heilig te blyven. Matth. V. vs. 8, 2?.. Ze het voorb. van Jofeph, Gen. XXXIX. vs.

p. Hoe zou ik, enz. Sir. XXIII. vs. 4 6.

ah ook het zesde Gebod!

lil

Van de Christelyke Gezindheden en het glibrag ten opzichte van onze Meoemen&chen.

„Vr. 245. Wien moeten wy als ons zelven, Hef hebben ? ,

Antw. A's Ch rittenen moeten wy onze ftdafteti, dat is. onzen Medemensch, die

ons

Sluiten