Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7$ Van de CWiflelyke Gezindheden, enz.

bedriegt; 2) door onredehkheid'., wanneer men anderen bedriegt, cn zyne belofte nietvervult; 3) door vJeyery en huichelaary, w; nneer men om zyns voordeels wil anderen overmaatig pryst en hun naar den Mond P' t, of zich uiterlyk beter aanstelt, d-ui men jegens hen gezind is. Spr. XII. vs: 22* Eph. IV. 25. Pf. V. vs. 7. Pf. XXVIII, vs. 3. 1 Pet. II. vs. 1.

Vr. 257. Mafr welk eene voorzichtigheid moet evenwel de '-preekte bewyzen?

Antw, De Oprechte moqt daarin de nodige Voorzichtigheid bewyzen, dat hy niet praat* ae^tig en jegens iedereen te openhartig is, r r de w rheid te rechter tyd te verzwygen en te weigeren weet. Pre.!. lil. vs. 7. zwygen, fp ^eken he ft zynen tyd. Cap. X.:

v>. 'i 13. Spr. XX. vs. 19. 1 Pet. III.

vs. io.

Vr. 258. Is het eenen Christen wel geoorloofd , eene Noodleugen te doen?

AntW. Neen! omdat elke Lemren zonde is.

Vr. 259. Wanneer zyn wy verdraagzaam én "reedelievend? * . Antw. Als wy ons beyveren, om eendracht en vreede met and ren te onderhonden, of by 'anderen te bevorderen. Gen. XI11. vs. 8, 9. Matth. V. vs. 9. Rom. Xil. vs. 18. Jac. 111. vs. 16, 18.

Vr. 260. JVarnefr zyn wy dienstvaardig? j Antw. Als wy anderen gewillig te hulp komen en hnnne rechtm^tke wenfchen te Vervullen Z'. ^en, 't ^een noodz°-klyk tot de bewyzen -van de Liefde des Naasten be-

boort»:

Sluiten