Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Christelyke Gezindheden, enz.

Mrtth. VI. vs. 12, 14, 15. Hoofdd. XVIH vs. 21 35. Roin> XIJ ys> ^ *.

onzen Verlosfer gelykvprmig. Luc. Ixilf vs. 34. 1 Pet. II. vs. St^^;Cir&u$ neeft ons een "oorbeeld, enz.

Vr 202. Is • het met deeze Christelyke Liefde jegens Vyandeh ook flrydig, dat ^ ons tegen beleedlgingen befchermen en om Récht met Hulp van de Overheid voor *3 gèfebhi en door Proces/en zoeken te handhaven %

Antw. Geenzints! indien het maar zonder Twistgierigheid, Ongerechtigheid, Haat en Vyandelykheid gefchiedu Matth. XVIII vs.

15 17. Luc. XII. vs. 13. 14.

Vr. 293. Wat wil dat zeggen: onzen belee* diger vergeeven P

Antw. Zo jegens hem gezind zyn en handelen, a;s of hy ons niet beleedigd h-d.

Vr. 294. In hoever moeten wy Beleedlsiln%en vergeetent

Antw. In zover, dat wy ons niet ot>z»ttelyk en .met bitterheid daaraan herïnneren

Vr. 295. ^ moeten wy ons je-ons onze vrienden en Weldoeners gedraagrn ?

Antw. Rechtvaardig en liefderyk, $t is wy moeten het goede, \ welk wy hun te banken hebben, recht waardeeren, en, waarvy maar kunnen, ons htune lief ie en goedheid (leeds waardiger zoeken te maaken. Spr. XVIL vs. 17. Cap. XF1IL v% 24.

Vr., tg6. Welke ondeugden moeten wy tfo-hrlven vermyden? A.ntw. Ondankbaarheid en Trouwloosheid F 4 om*

Sluiten