Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P4 Van de Christelyke Gezindheden, enz.

en juist daarom 8Me liefdelooze veröordeeIingen vermyden. Col. I. vs. 18. Christus is,

mz. Eph. IV. vs. 3 6. 15. 16. Luc.

IX. vs, 51 56. Ilora. XIV. vs. 4.

Vr. 31,9. Waarvoor moet men het Leeraars dmpt houden?

Antw. Het door Chriftus ingeftelde Leer* aarampt moet inzonderheid als eene groote Weldaad van God gewaardeerd en aangewend worden. Eph. IV. vs. 11 , 12. Chriftus heeft, enz.

Vr. 320. Wat is de Plicht der Leer aar en?

Annr. De nangeftelde Leeraaren in Kerken en Schooien zullen de volwrsfenen, als ook de Jeugd met naarfligheid en getrouwheid in de waarheden van 't Chriftendom onderwyzen, en de werkingen van hetzelve tot verbetering cn gerustftelling op alle moa elyke wyze te bevorderen zoeken. Rom.

XI'. vs. 7, 8. leert iemand vermaanen. 1

ïim. IV. vs. 16. 1 Pet, V. vs. 2, 3. 2 Cor. ij vs. 24. i -

Vr. zn.LVat is de Plicht der Toehoorers cn Leerlingen ?

Arïtw. De' /<?afc« gemeente (Toehoo*

refs, cn Leerlingen) zyn daarentegen verplicht, den Leeraaren hun Ampt door volgzaamheid, achting en liefde te verligten°, voor hun behoorïyk onderhoud te zorgen , en zich aan het goede, h welk zy door Leer en Leeven ftichten, met dankbaarheid té herinneren. Hebr. XIII. vs. 17. 1 Thesf.' V. vs. 12, 13. 1 Tim. V. vs. 17. Gal. VI. vs; 6, 1 Cor. IX. vs. 14. Hebr. XIII. vs. 7.

Sluiten