Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Christelyke Gezindheden, enz. 9-

. Zie den derden Artikel: Ik beloof -

eene Heilige Chriflelyke Kerk, de gemeenJc ?ap der H iligen. .. Vr. 322. Hèe moet men zich gedraagen vmm% ie redelooze fchepze-len ? ■ r&Uw* teder Mensen, in welke verbindte; nis hy ook loeven mag, heeft ook redeloo; ze fchep^elen (Dieren) om zich hem of w zyne nabyhdd. Hy kan en mag- over dezelve heerfchen, dat heet, dezelve tot het nut'en vmoe^en, wamoe God ze voor den Mensen befterad beeft, gebruiken; m^r hy zal ze in zynen dienst niet verwaarloozen, en nog veel minder mishandelen en kwellen; wint ook de Dieren zullen hun Leeven genieten, en de Mensch kan en zal dikwyls een He'per en Weldoener voor hun worden. Spr. XII. vs. iQ. Sir. VII. vs. 24.

VIL

Van de. Bevordering der Christelyke ; Gezindheden en Deugden.

Vr 323. Wat moeten wy doen, om in Cnrrlelyke gezindheden (leeds toe te neemen ?

Antw. Om tot Chriftelyke Gezindheden en Deugden gevormd en daarin -fteeds volkornener te worden, moet een Chriften zich reeds v^met allen vlyt oeffenen, om den wil Van God metsten t ? kennen, maar ook getmnw en gew\]\v*t&°>oibrengen, opdathy heilièof God Wbehaaglyk in zynen zin, en onftraffelylt

in

Sluiten