Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Pïm de bevordering 'der Christelyke, enz. $f>

weg terug gebragt, ' Hand. XXVI. vs 17 18.; de aan bet kwaad gewende wedergebooren en vernieuwd, of een geheel ander en' verbeterd Mensch, 1 Pet. I. vs. o, \ * Eph. IV. vs. 23, 24.; De Ca*W geheiligd

tiZZaZ°f% grreivigd Cn l0t Go^vrucht gevormd, 1 Thesf. V. vs. 21 ; de ih****-

worden, 2 Tnesf. III. vs. 3.

Zie ook de verklaaring van den derden Artykeli Vr. 327. Wat heet Boete doen ? Amw. Boete doen heet dat döën, wat'tot wrte;;? van onzen zin en van ons /^y>« nodig is,- Mare. I. vs. 15, *

fcF'?3^ behooren tot de

'Antw. De Zondaar moet 1) door een erafïig naadenken over zich zelven tot eene levendige kennis zyner zonden komen, hv moet deeze zonden als ilrafwaardige afwykingen van Gods wetten, als eene verlochening van «ynenVerlosfer, als eene vyandelykheid tegen zich zelven en zyne Medemenfchen, ek als de bron van een fteeds toeneemend verderf voor zich en anderen befchouwen, Handli . vs. 19, 20. Rom. VIII. vs, 6-8. 1 Joh. III. vs. 4 10. Cap. V.. vs. 18. 2 Tim. lil. vs. 13. 2) by moet door de fchaamte het misnoegen, de droefheid en zórg waarJ toe hem dit naadenken over zyne zonden brengt, tot een emftig berouw over en eene verfoepng van dezelve, en tot een vast voer* xeeme», om ze te vermyden, zich opwekken laaten. en op het zonsvuldigftc over zie*,

Sluiten