Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van se bevordering der Christelyke, e&z. pg

aar, ons Voorbeeld en onzen Verzoenerdat wy echte? ook zyne Leer als waaren goodelyk opvolgen, zyn voorbeeld „ de deugd na.bootzen, en ons zo door hem me? God verzoenen, tot vertrouwen op God en

tot verbetering heiligen laaten.

Vr. 333. Waar vinden wy het <w^nm ^

Chnstus aangaande de *rW**

Antw. Wy vinden .hetzelve in de voor Vr. 334. Welk is het aljLfc kente*

Vr. 335- Wat heet Heiliging? Antw. De verfoejing en vennydin*r van di vn°nr°f iS? d° ^oorzaamheid omtrent

el^deftr^def^ ™ Wer*<» 4

üJ^k^etiêl ^eIoof en go^e werkenof Chnftelyke Deugd kunnen en mogen riet van elkander gefeheiden zyn. Tit. HL Is I Degeenen die aan geworden, (moetend

Vr- 33/- Maar- hoe is het dan te vur/laaH Wanneer Pmlm Rom. m> J ag>

G s dso

S

Sluiten