Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fan de bevordering der Chriftelyke, enz. l03

JLplti °P heeft Chrlflus ^°leö Antw. Chriftus heeft verordend, om te

doupen m den Naam des Vaders, des Zoom en des Hei!gen Geests, of op den rade? Zoon en Heiligen Geest. 9

aJ?' M9' is het ^derfcheldende en

de hoofdzaak in zyne Leer? •

Antw. i ) Dat God zich als eenen Vader

?%A^{ï% Vr^

i-u. Aideei. iv. Vi.65-T-67. 2.) dathydeZ^»

34TT*3 , Co1, L vs- J5- Hebr. I Vs 5 30 dat door den heiligen oï goddelyken Geest de uitbreiding van zynen Godsdienst zp! bevorderd worden, en dat allen zich van de' jen Geest moeten leiden en regeeren iaateè' die door hem vertrouwen op God, als hun' nen Vader feilen wilien/joh. XVI. vs.

13 15. Luc. XI- vs. 13. Rom. vnr

vs 14. 1 Cor. III. vs. 16, 17 i cor ML vs. 4,6, n. Hoofdd. II. vs» 10, u afc G«j/, enz. Hand. V. vs. 3 Vr 3.^0 Hoe wordt deeze Leer genoemd* Antw. Deeze Leer w*rdt in eenen Bybell fchen zm eene geM{menh genoemd j> g§

llLll' t5* voIg" dat is> eene tóerrnS tekende Leer; want, de Jooden, welken Chnftus allereerst onderwees, hielden God Hechts voor hunnen Vader, Joh. VIII vs 41. Hand X. vs. 34. verwachtten in den £oon Gods eenen aardfchen Helper, M*tth, G 4 XX,

Sluiten