Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lo6 Fan de bevordering der Chriftelyke, enz.

king, die wy aan de'goedheid van God te danken hebben, en die ons voor zyn welbehaagen en voor zyne zegeningen itv Tyd en Eeuwigheid vatbaar M'akt, 'fc. Pet. I. vs. 2, 3. Eph, I. vs. 17. God geeve u den Geest.% enz. i Thesf. IV". vs. 8, 9. 1 Vr. 360. Waartoe leidt Gods Geest de Menfchen1?

Antw. Gelyk God de Bron is van al het goede, zo brengt ook zyn Geest en dus God %ëtó de Menfchen tot de Kennis der Wakheid en tot de Godzaligheid. 2 Tim. II. vs. «5. Hebr. XIII. vs. 21. Go# enz.

Vr. 361. nwi/ God op het Ver Hand en het Hart des Menfchen'?

Antw. Niet onmiddelbaar en onwe der [laan* /)'£5.maar doormiddelen, wanneer de Mensch dezelve getrouw gebruikt.

Vr. 362. Waar bèfpeürt men deeze werkingen van zynen Geest?

Antw. Zyn Geest werkt overal, waar de kracht der Waarheid den Mensch tot naadenken , tot goede Gezindheden en tot eenen naauwgezetten Wandel leidt. Luc. XV. vs. 17. Hand. XVI. vs. 14. Cap. II. vs. 37. Rom. II. vs. 4.

Vr. 363. Boor' welke middelen wordt de Mensch tot het goede opgewekt ?

Antw. Daartoe wordt de Mensch opgewekt , dan eens door eigenlyke onderwyzingen, dan eens' door Lotgevallen eiiyVerbindtenisfen, waarin hy zich met andere Menfchen bevindt. Pf. CXIX. vs- 67, 71.

Vr. 364. Waardoor werkt God inzonderheid by ons Chrlflenen ?

Antw.

Sluiten