Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fan de, bevordering derChriftelyke, enz. 117

Vr. 3po. Hoe pleegt men Doop en Avond* f maai je noemen?

; Antw. De vnn Christus verordineerde hei» -lige gebruiken, waardoor wy tot het Chris. tendom ingewyd worden of onze gemeenfchap met hem en zyne verëerers belyden en bë* vestigen zuilen, de H. Doop en het H. Avondwaai, worden Sacramenten genoemd.

Vr. 391. Waarom? • Antw. Wyl dezelve .uiterlyke, plechtige godsdienftige Handelingen zyn, die Christus bevolen en met de belofte verbonden heeft, dat, indien wyze waardig gebruiken wy zyne weldaaden zullen deelachtig worden!

Vr. 392. Wat zullen wy door het betrouw gebruik der Deugdmiddeien des Christendom» hoe langs zoo meer warden?

Antw. Daardoor kunnen en zullen wy naa en naa meer en meer. dat worden, wat wv als Christenen worden kunnen en zullen1: voor* Uchtig in de vermyding van alle zonde, opreent en ernftig in de heiliging van ons hart, en werkzaam in al het goede.

Vr. 393. Foor welke verkeerde Denkbeelden moeten wy ons echter daarby in acht neemen?

Antw Wy moeten daarby niet verwachten, reecis hier geheel volkomen te worden. Ook moeten wy niet denken, dat wy by God eigenlyk iets verdienen, noch ook, dat wyby qnze verbetering in ieder geval van een uiterhk geluk verzekerd worden , of dat het den god» vruentigen Christen hier in de Waereld noodjsanklyk m alle Hukken tfïoet welgaan* 2 p^t.

II 3 " UI,

Sluiten