Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chrlfielyk Onderwys van het, enz, 123

Antw, Dewyl de Mensch in het toekomend Leeven onfterflyk is , zo duuren ook dè gevolgen van het aardfche Leeven voor kwaaden en goeden beflendig voort. Luc. XII. vs. 47 , 48. Matth. XL vs. 21—^-24. Rom. II. vs. 12. vergl. vs. 5.6.; want, indien oók de Toeftand van den volhardenden zondaar in het toekomend Leeven op deeze of geene wyze anders kon. worden, zo zou hy toch altoos in vergelyking met de zaligheid des ' Godvruchtigen oneindig ver te rug blyveu.

Vr. 415. ffttt heeft' Jezus ons nog van ons Ligchaam geleerd?

Antw. Om het naauw Verband van dit en het toekomend Leeven des te gewisfer voor te ftellen, leerde Jezus: 1.) dat hy ook ons Ligchaam zal opwekken, dat is, onzen Geest eene onfterflyjte wooning wedergeeven.

1?};J' vs' 28' vo!S' CaP- VI. vs. 40. Hand. XXIV. vs. 15. ik heb, enz.. Phiiipp. III. -

vs. 21. Chriftus zal—- verklaaren f dat, enz. 1 Cor. XV. vs. 35-—53.

Vr. 416'. IVat heeft Jezus ons geleerd van het Oordeel over de Menfchen?

Antw. Dat hy de Vroómen en Godloozen oordeelen, en hun eeuwig Lot beflisfen, zal Joh. V. vs. 21, 22, 37a Matth, XWi vs'. 31. volg, Hand. XVII. vs.- 31. God heeft ee. tien dag gefield, enz. 2 Cor. V. vs. 10 T-*>

xi r. vs. 47,. 48. , Jv" *

Vr. 417. fyoi zal het laatfie Oordeel van Jezus gefield zyn ?

. -Antw. Het pngfie of laatfie Oordeel van

I*

Sluiten