Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

126 Goddelykheid en Voort refelykheid', enz.

God heeft hem 4.) door zyne opwekking van den Bood en door zyne Inleiding in dehemelfche Heerlykheid als den Leidsman en Zaligmaaker der Menfchen, en zyne Leer als goddelyk beveiligd. Rom. I. vs. 3, 4.

Vr. 424. PVelke weldaadige uitwerkingen heeft Jezus Leer onder de Menfchen gehad?

Antw. Zyne goddelyke Leer heeft _onder een groot gedeelte der Menfchen de weldaadigfle veranderingen voortgebra^t. Zy heeft geheele Volken \ran de Afgodery of van eenen fchandelyken en laiïigen Ceremonie* dienst bevryd, veele, anders algemeen gedulde ondeugden beperkt, veele nuttige fchikkingen tot wegneeming der menfehelyke Ellende en nog veel meer ftille Deugden in het burgerlyk en huislyk Leeven bevorderd.

Vr. 425. Waar komt het van daan, dat deeze Leer^ van Jezus niet nog meer goeds uitwerkt of reeds uitgewerkt heeft?

Antw. Deéze Leer zou nog veel meer uitwerken en reeds uitgewerkt hebben, indien niet zoo veelen, welken zich Beiyders van deeze Leer noemen , Hechts haaren JVaam voerden, maar haare kracht verlo» chenden. Rom. II. vs. 24. Hoofdd. X. vs»

15 , 16. Hoe lieflyk gehoorzaam. 2

Tim. III. vs. 2 5.

Vr. 426. Lloe overtuigt zich ieder Christen in 't byzonder op de zekerfle wyze van de goddelykheid van Jezus Leer?

Antw. De zékerfte Weg voor eiken Christen in V byzonder, om zich van de goddelykheid van Jezus Lfeer te overtuigen, is

die,

Sluiten