Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERBETERINGEN.

PTalm VIII. vs. 5—9. uit Antw. 2.

«1 Antw. 1. joh. IV. vs, 24. llit:

Antw. 60.. in Antw. 61. Ma th.

VI. vs. 9. Hoofdd. Vli vs. 32. uit

Antw. 67. in Antw. 65. • i~Tim

VI- ys- 17. CIV. Vs. 27, a8. Pf! CXLV. vs. 15, 16. uit Antw. 8*. in

Antw 83. ■ 1 Job. IV. vs. 10. Rom.

KV. vs. 8 uit Antw. 117. in Antw. 116.

Jac. I. vs. 5. Matth. XXVI. vs.

39, 42, 1 Tim. II. vs. 8. uit Antw. 182.

.in Antw. 181. Rom. XII. vs. 3.

uit Antw. 215. m Antw. 214. — 1 Joh. lil. vs. 15. uit Antw. z6±. in Antw.

263. De Aanhaaling van bet Vdc

Gebod uit Antw. 265. in Antw. 264. —

Matth. XXV. vs. 35 40. uit Antw.

ad8. m Antw. 289. Matth. V. vs. 27,

fc8. uit Amw. 303. in Antw. 302.

I Tim. V, vs. 8. uit Antw! 305. in Amw. 304. —- De Aanhaaling van net IVde Gebod uit Antw, 309. iri Antw.

307. Col. I. vs. 18. uit Antw.

318. in Antw. 317. 1 Cor, XVI.

vs. 13. uit Antw. 340. in Antw. 339. — ft Pet. I. vs. 2,3. uit Antw. 359. in

Antw. 358, Hand. VIII, V?, 30.

Jac. I. vs. 21, 22. uit Antw. 306.'in Antw. 365. —- 1 Cor. XI. vs/26. uit

Antw. 377. in Antw, 376. 2 Pet.

UI.

Sluiten