Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

HOOFDSTUK II.

Over Gods nadere Openbaaring.

Stelling i. By aldien God ons eene nadere Openbaaring gegeeven heeft, moet dezelve,aan den e'énen kant, niet ftryden tegen de Openbaaring der natuure; aan den anderen ons meer leeren, dan deeze ons leeren konde; en eindelyk ons meer lichts en grootere zekerheid fchenken ten opzichte van die dingen, die onze gezonde reden ons niet dan twyfelaehtig voorltelde, en welker kennis evenwel tot ons geluk noodig is.

St. 2.'

Zulk eene nadere Openbaaring heeft God ons gegeeven, door middel van eenige mannen, van de welken hy zich, als van zyne afgezandten tot het menschdom, bediende, om aan het zelve zynen wil bekend te maaien. 2 Petr: I, 21. Hebr: I, 1, 2.

St. 3. . :

Deeze Godlyke afgezandten werden door A 4 hem

Sluiten