Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l6 Over de Zonde

Stelling 9. Deeze gedreigde ftraffe kan God, behoudens zyne wysheid en liefde, ons niet kwytfchelden, ten zy 'er aan de wyze en weldaadige oogmerken, waarom hy dezelve dreigde, voldaan worde.

St. 10.

De onmooglykheid, waar in demenfchen zich bevonden, om hier toe eengenoegfaam middel uit te denken, en te bewerkftelligen, maakte het voor hun ten hoogften noodzaaklyk, dat God zelf hun eenen Verlosferzondt, die in (laat was, om hen van de gedreigde ftraffe te ontheffen.

HOOFDSTUK VI.

Over Jefus Christus.

Stelling 1.

God beloofde reeds in de dagen des Ouden Verbonds, dat hy der waereld eenen Verlosfer zenden zoude, dien hy den men-

fchen,

Sluiten