Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over Jefus Christus. 17

fchen, onder verfchillende benaamingen , en in onderfcheidene betrekkingen , maar inzonderheid onder die van Koning en Mesfias, dat is Gezalfden, voorftelde. Jef: XI,

1- 4. LV, 3, 4. LXI, 1 3. Jer: XXIII, 5, 6.

Stelling 2.

Jefus van Nazareth heefc verklaard, dat

hy deeze Mesfias was, op wien God de

t

waereld hadt doen hoopen ; en opzetlyk aanleiding gegeeven, om door zyne tydgenooten als zoodanig aangezien en erkend te worden. Joh: IV, 25, 26. Matth: XXVI, 63, 64. XXI, 1—9.

St. 3.

Hy heeft de waarheid van deeze zyne verklaaring beweezen, door het doen van wonderwerken , waar op hy zelf zich tot dat einde beriep; en door zyne opftanding uit den dood, waar aan hy meer dan éénmaal het bewys voor zyn Mesfiasfchap verbleeven hadt. Joh: V, 36. Matth. XI9

2— -5. XII, 38—40.

B Stel-

Sluiten