Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 Over Jefus Christus.

Stelling 4. Deeze Jefus was, hoewel op eene buitengewoone wyze geboren, een mensen, hebbende dezelfde wezenlyke ftukken, eigenfehappen, aandoeningen en behoeften, die aan de menfehen in het algemeen eigen zyn; hoewel zonder zonde. 1 Tim: II, 5. Hebr: IV, 15.

St. 5.

Met den Mensch Jefus hadt zich de Godtyke natuur van den Zoon Gods veréén igd, en hem daar door in ftaat gefield , tot volbrenging van het groote werk , waar toe hy door zynen hemelfchen Vader gezonden was. Joh: I, 14.

St. 6.

Uit hoofde van deeze vei eeniging van de Godlyke natuur met de menschlyke, in de perfoon van Jefus Christus, wordt hy God genoemd. Rom: IX, 5. — worden hem Godlyke eigenfehappen toegefchreeven , Joh: I, 15. II, £4, 25. Phil: III, 21. Matth. XXVIII, 20. — wordt de fchep-

ping

Sluiten