Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over Jefus Christus. 19

ping en onderhouding als zyn werk voorgefield. Joh: I, 3. Colosf: I, 16. Hebr: I, 3. — en wordt hem het recht toegekend op Godsdienstige eer en aanbidding. Joh: V, 22, 23. III, 36. Matth: XXVIII, 19. Hebr: I, 6.

Stelling. 7. Schoon Jefus, door deeze verëeniging zyner menschlyke natuur met de Godlyke, zich hier op aarde altoos in eenen byzonderen luister hadt kunnen vertoonen, en zich altoos van het vol gebruik zyner Godlyke volmaaktheden bedienen ; heeft hy zich daar van echter vrywillig ontdaan, om in dien Haat van vernedering te beter tot heil van eene zondige waereld te kunnen arbeiden. Hebr: XH, 2. 2 Cor: VIII, 9. Phil:

B % HOOFD-

Sluiten