Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VIL

Over de verdienften van Jefus Christus.

Stelling i.

Jefus Christus verdient, met het hoogde recht, de Zaligmaaker der menfchen genaamd te worden, om dat hy het is, die alle hinderpaalen van gelukzaligheid voor hun heeft weggenomen. 1 Tim: I, 15.

St. 2.

Als een Codlyk Leeraar herfleïde hy de rechte kennis van God, van wien zelfs de Jooden zich de onwaardigfte begrippen gevormd hadden. Joh: XVII, 3 , 4.

St. 3.

Hy verzette zich tegen den voortgang der ongodsdienstigheid, leerde den waaren, Gode welbehaaglyken, Godsdienst, en poogde, ook door zyn voorbeeld, echte deugd en godsvrucht te bevorderen. 1 Joh: III, 8. 1 Cor: I, 30. Matth: V, 20.

Stel-

Sluiten