Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de voorwaarden der Zaligheid. 23.

Stelling 10. Tot deeze zyne koninglyke Heerfchappy behoort ook de rechterlyke beoordeeling van hunne daaden, en de eindelyke beflisfing van hun lot ten jongflen dage, tot welke de H. Schrift ons verzekert, dat hy als dan plechtig, en met den grootften luister, verfchynen zal. Hand: X, 42. XVII, 31» 2 Cor: V, 10. 1 Thesf: IV, 16.

HOOFDSTUK VIIL

Over de voorwaarden der Zaligheid.

Stelling r. Byaldien wy deel willen erlangen aan de gelukzaligheid, door Jefus verworven, moeten wy zorg draagen, om aan de liefderyke oogmerken te beantwoorden, die de Allerhoogite met de zending van hem, zynen zoon, bedoeld heeft. 2 Thesf: II, 13, 14. St. 2.

Tot dat einde behooren wy hem, als onzen Zaligmaaker, in de uitgeftrektfte betekenis van dit woord, aanteneemen ; op hem, B 4 als

Sluiten