Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de hulpmiddelen ter Zaligheid,

als eene Jiefderyke vergunning hebben aan te merken. Matth: XXVI, 41 Jac: I, 5. Rom: V, 1, 2., VIII, 15.

Stelling ?. Zoo dikwerf onze Gebeden zulke verlangens behelzen, die by ons, als Christenen, moogen plaats vinden; ën wy dezelve met dat vertrouwen, het welk voor ons, als Christenen, past, tot God opzenden; dat is, met andere woorden, zoo dikwerf wy, naar Gods wil, en in den naam van Jefus, bidden, kunnen wy ons van de verhooring onzes Gébeds verzekerd houdend Joh: IJT 21, 22. V, 14.

HOOFDSTUK. X.

Over den heiligen Doop.

Stelling 1. Om ons te plechtiger tot de aanneeming van zyne leere te verbinden, ons tot eene gehoorzaame opvolging van zyne bevelen aantefpooren, en ons van de Godlyke gena»

Sluiten