Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Óver den heiligen Doop, 29

Stelling 4. Dit wordt te waarfchynlyker, om dat hy zelf aan Kinderen het recht hadt toegekend, om Leden van zyne Kerk te worden. Mare. X, 14.

St. 5.

Ook zien wy, uit het voorbeeld der Befeydinge, dat Kinderen op zich zelve niet onbevoegd kunnen geoordeeld worden, om als Leden van Gods Kerk te worden aangenomen. Gen: XVII, 12.

St. 6.

Uit hoofde van het oogmerk der Inftellinge , zoo wel, als van de voordeelen, die de heilige Doop ons aanbrengt, wordt dezelve een Bad der Wedergeboorte genaamd, en aan denzelven de verzekering van ons aandeel aan de Godlyke genade,, en de vergiffenis onzer zonden, door den dood van Jefus aangebracht, toegefchreeven. Tit: III, 5. ï Petr: III, 21. Gal: III, a6, «27.

HOOFD»

Sluiten