Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XL

Over het heilig Avondmaal.

Stelling i. Weinig tyds vóór het begin van zyn laatffce lyden, Helde Jefus, in navolging van de Offermaaltyden der oudfle Volken, eenen Maaltyd in, op welken hy wilde, dat zyne Jongeren brood zouden eeten , en wyn drinken, tot gedachtenis van zyn verzoenend lyden en fterven. En deezen Maaltyd is men gewoon, het heilig Avondmaal des Heeren te noemen, i Cor: XI, 23—25. St. 2.

Het wezenlyke, waarop het by dit Avondmaal aankomt, is, dat men, met zulk eejne gefteldheid van hart, als daar toe verèischt wordt, en met dat oogmerk, het welk Jefus vorderde, bro.od eet en wyn drinkt; zonder dat de lbort van brood en wyn, of de uiterlyke manier waar op men het ontfangt, daar omtrent eenige verandering maake.

Stel-

Sluiten