Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over het heilig Avondmaal* 3*

Stelling 3. Daar Jefus, volgens de taal van éénen zyner Apostelen, gewild heeft, dat deeze plechtigheid in zyne Kerk zoude onderhouden worden, heeft men geene vryheid, om dit na te laaten. 1 Cor: XE, 26.

St. 4.

Zy, die zich, buiten noodzaaklykheid, en uit minachting van deeze Inftelling, aan dezelve onttrekken, moeten, by gevolg, van ftrafwaardige ondankbaarheid tegen hunnen hoogden weldoener, zoo wel, als van eene zichtbaare verwaarloozing van hunne eigene belangen, befchuldigd worden. St. 5.

- Op deezen maaltyd toch ontfangen wy niet maar alleen brood en wyn, maar ook, om zoo te lpreeken, het recht van eigendom op het ligchaam van Jefus, als voor ons gekruist, en op zyn bloed, als voor onze zonden vergooten Luc:XXH, 19,20! St. 6.

Eene Godsdienstige deelneeming aan dee-

> zen

Sluiten