Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEGELS Met de vyfde Verhoogïnge, tot welke prys dezelve worden verkoet.

f 2egel a 3 ft. koft * ƒ o : ««.

i a 6 ft. - - « 7 c : 5-

I a ft. — - ~ o : irt-

j n i5 ft. _ ta ~ I : o-

1 a 3« ft. — - - i : i8 —

I a 48 ft. — „ _ r, °

i « 3gl. — - - 3 i 17-

j * ïg* — ~' " 5:o-

1 — a 8 gl. —< — - 10 : 2 —

1 a 9 gl. — - - ir : 8 —

1 a T-gt — - - 15 : o —

1 a iögl, — - 20 : o —

l a igg . — 2J . IO_

I a 24g.5.s _ _ „ 29 ; 15 —

Huur-Cedullen. Van Huizen, Londen, Scheepen &c. alle de >

Jaaten Huur bf een goxekenr. Tot 50 gl. op een 3 ft Zegel ,f 0 • tf — boven 50 gl.tot iöo gf. opeen 6 ft. 2eg. o *: 10 —

100 g!. en daarboven 12 ft.— © « i7

boven 200 gl. tot 600 — 84 ft 1 *: 12 —

600 gl. en daarboven 3 gl — 3 : ia

boven ioco gl. tot 2000 gl. 6 gl 7 . u_

boven aooogl tot bened. jooo gl 8 gl. 10 : 4 —

boven 3000 gl tot 4000 gl. ragl. M .

boven 4000 gl. tot 6000 gl. jtf gl._ 20 '

boven 6000 gl. totxiooogl. 18 gl 22 ': U —

boven riooogl. op een — 24gl 3o : o —

«uurders moeten hebben Copyen van HuurCedullen op óftniv. Zegels, ten waare de Buu-Cedmle zelfs was op een 3 ftniv. Zegel, dan behoeft ci* vopye ook aiet koogei daaran 3 ftuir.tc aya.

Sluiten