Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Obligatïtn.

Tot roo gl. op een 3 ft. ze^. - /o • boven 100 gl. tot 2oo 6 ft. — - o • 10 — boven 200 gi. tot óao 12,.ft. —,< - 0 : 17 — boven 600 g!. tot 2oco ?4 ft. — - ï l ,2_ boven de 3000 gl. opeen 48 ft. — - 3 : 4 — Obligatien van Releeningen, met Borgtogten, EchteLuyden &c gcreguleert ais boven. Op een Zegel van \z ft. koft - f o : ïq —

Op een van 24 ft — _ x : f5 —*

Op een — van 4s ft. 3 4_

De Binnelandfche Wiftelbiieven en geaccepteerde Affignaiien cpjyd , -moeten de Zegels gereguletrl worden gelyk.de Obligatien.

Poluilen' van Affurantie.

.Minderdan lOOgl. op een 3 ft Z. ƒ o : 8-* van 200 tor onder 500 gl, <5 ft — o : —

• van 500 tot onder 1000 gl, 12 ft . 1 : o—}

van iooototondcr 10000 gl. 24 ft:— 1 : u—I

en van roooo gl. endaarboven 48 ft.— 3 : 6 —

25 Poluflen a 3 ft. koften f 9 ; 15 —,

25 dito a öft. 14 ; 5—*

25 dito a i2 ft. 24 : o —

25 dito a 24ft. « —— 43 : o—-

Alle Cognofeementenop Zegels

van ? ft. koftcn. • ƒ o : 5:8

«>«wvmhw 1 - .1 in n n ■

Contracten.

T>e Mïnufen van Protcften,lnfInuatien, Atieftatien» " Certificatien, Procuratien ad negmia, Chertepartyen, Bodemaryen , moeten zy n op een Zegel van

Cjedrnkte Bodemarye Brieven — —- o : 18—*! ||B. Hier van uirgezondert de Minuten van Protefteu van Wiftcl, zit dt Ordonnantie Aitieul 6o.

Sluiten