Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tran'potten, Van Obil«aM*en, Aftien in Ooft-en Weft ln* ~:' difche C' mpagn^n, cVc.

Tot iooogl. op een 24 ff. Z. - f 1 '• hoven 10 o gl. tot 2000 48 ft.— . 3 : o— boven 2000 toi 4000 3 gl.— - 3 : 16—• boven 400otot sooo 4 gl.—> - 5 •• o— boven 8000 fot 12000 6gl. — - 7 : II — boven uoootot 18000 9 gl.—• - ir •• 5 — boven rgoootot 25000 12gl.—> - is : o— boven 2.; 000 tot ? 5 000 JGgl.—■ - 20 .• o— boven 35000 tot 50000 18 g'.-— - 22 : 10— boven de 50000 guldens 24 gl-— - 29 : 14—»

Doch het zegel van de Tranfpovten van de Aóïienin, de Ooft-lndifche Compagnie, zal worden gercekent na het Oud en Oiigineel ingclegt Capitaal.

Lees-Cedullen. By BegraafFeniflen en Bruiloften te gebru ken voor die gegoed zyn. ! 1000 g\. en daar boven op een 6 ft. Z. f <y : s— 5000 gl. en daarboven op een l2ft —1 o : 16— , 6000 gl. en daar boven op een 24 ft.—> 1 .• 11— w 12000 gl. en daar boven op een 3 gl.— 3 • j6~ 25000 gl en daar boven op een 6 gl ■— y : u— eniaoooogl. endaarboven op een iagl.— 15 : o-»

Reekeningen.

Van alle Declaratiea, Specificatiën, Aften van beflek, Aanneemingen van Werken Sec., 'enlafte van het GemeeneLand , de Steeden, Collegien, Ambagten, Gerichten, en andere Sociëteiten.

van roto: beneeden 200gl. opeen 3 ft.z. fo: j\200 gl. en daar boven — 6 ft.— 0:9— 400 gl. endaarboven — I2ft.— o ; itf— 5000 gl. ca daar boven — 2411. —. 1 ; tui

Sluiten