Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

DES

NEGENDEN DEELS.

Bewerp van het laatfle deel der bezigheid van den Befchouwer der Natuur. Blz. i Eerste Onderhoud. 's Menfchen Verordening. 11 Tweede Onderhoud. s Menfchen Voogdy. , a+

Derde Onderhoud. s Menfchen Foogdy, beweezen door de evenmaatigheden en de uitmuntendheid des menfchelyken lighaams. 44 Door 's nienfchen leest en hoofd. _ 49 Door de trekken van zyn aangezicht.

Door den', aart van 's mehfchen bewecgingen.

De evenmaatigheid zyner leest met alles dat hem omringt. 57 Zvn been. . ' ,. , ™

De fteun^ls des menfchelyken lighaams.

tbid.

* a De

Sluiten