Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N H O Ü D.

De kuit. Bladz. 64

De arm en de hand. 66 De Appifche weg. 71 's Menfchen maag. 80" De mond. 103 De lippen. 104 Het tandvleesch. 105 De tanden. 106 De fnytanden. ibid. De vier hondstanden. ibid. De twintig baktanden. 107 De tong. 108 De kwylklieren. 109 De ftem. 111

De fpraak. 112 Aangenaamheid van den zang. iao Vier f) f. Onderhoud. 'x Menfchen Voogdy, beneezen door de voortreffelykheid zyner zinnen. 124 Vyfue Onderhoud, 's Menfchen Heerfchappy, beweezen door zyne vermaakelykheden. 141 De verordening «a- de regel- der-vermaakelykheden. i$0De vermaakelykheden zyn 's menfchen einde niet. 153 De vermaakelykheden zyn zyn' richtfnoer niet. 154. Zesde Onderhoud. V Menfchen Heerfchappy, geholpen door de zekerheid der dierlyke dienden. 156 Zevende Onderhoud. ^-.Menfchen Heerfchappy, beweezen door de

V<?f~

Sluiten