Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

vermogens van zynen Geest. Bladz. 164 *s Menfchen werkzaamheid. 166 De arbeid. 169 Achtste Onderhoud, 'j. Menfchen Heerfchappy, beweezen door zyn Verdand. 17a Negende Onderhoud, 's Menfchen Heerfchappy, beweezen door zyne Inbeelding. " 193 Nuttigheid der Inbeeldinge. 196 Gevaaren der Inbeeldinge. 201 Tiende On :>e u h <> ud. 'j Menfchen Regeering, beweezen door zyne Geheugenis. 203 El vp e On 1; e r houd. Menfchen Regeering, beweezen door de uitgeftrektheid van zvnen Wille, door de keur zynerVryheid, en door het bellier van zyn Geweeten. 216 De Wil. 217 De Vryheid. ai 8

Het Geweeten. 221 Twaalfde Onderhoud. De AlgemeeneWeetenfchappen. De Algemeene Redenkunst. 129

I. Deel. Tastbaare proeve aangaande de behulpfels onzer kundigheden. 238

II. Deel. Het gebruik der tastbaare middelen, en de oefl'ening der Rede-

. neeringe. 256 Bepaaling van den zin des middelyken denkbeelds. 293 Netheid der verdeelingen. 296 ♦ 3 Be-

Sluiten