Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N H O U D.

De uitwendige hoek. Bladz. 381

De onmeetbaare.

liet parallelogram of de vierhoek. De hoeklyn.

Het vierkant. Het raam. De rhombus.

of ruit. 3<j9 Het fcheeve raam. r,^0 Hf. t Ge bhuik de u Maaten. 401 Een toegnngkelyke afftand te meeten. 402 De afmeeting van een veld in 't kleen op het papier te brengen. 41ö Eene hoogte te meeten. 4^ De afftand van eene fterre te meeten. 413 Het verfchilzicht van eene dwaalfterre te meeten. 4l8 Een ftuk gronds te meeten. 420 Een parallelogram of evenwydigen vierhoek te meeten. 403 Een driehoek te meeten. 430 Een cirkel te meeten. • 43r

Een onregelmatig ftuk gronds te meeten. 432

Einde des Inhoudt.

BEWERP

Sluiten