Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laatste Bezigheid.

9

lens, die betwist worden, daar laaten, om ons aan de zekere voordeelen der bevindinge te honden. Deeze handelwyze is vooral noodzakelyk in het ftuk van Godsdienst. De openbaaring is een werk van Gods volmaakt-vryen wille, die ons zalig had kunnen maaken door geheel andere wegen, dan die hy verkoren heeft. Het is eene orde van verrichten, welken de reden van zelve niet ontdekken kan, en ook nooit leer en zal zonder behulp van eene uitwendige getuigenis. Schoon het geloof een werk der genade in ons is, noopt deeze genade ons om zeer redelyk te gelooven, en overeenkomflig met 's menfchen aart, door tastbaare beweegredenen, door getuigenisfen dis altoos in weezen zyn, door een onfterftyk gezantfchap, dat federt zeventien eeuwen tot ons gekomen is, en dat de ligtbevattelykfte bewyzen van eene Godlyhe zendinge met zich brengt. God is de oorzaak en volmaaker van ons geloof. Blaar als wy, tot onze eigen vertroostinge, of tot bevestiging der wankelenA 5 de

Sluiten